ÉS HORA DE MÚSICA!

Visita el bloc de les APP!

DICCIONARI MUSICAL

Visita el bloc del nostre col.legi "Mare de Déu del Roser". Fedac Guissona

Bloc de Socials:

Bloc de la Fedac

ELs NOSTRES CANALS DE YOUTUBE I VIMEO

@fedacguissonaC
@fedacguissonaC

PINS MUSICALS

UN ANY EN 40 segons

MOLTES GRÀCIES
MOLTES GRÀCIES A TOT EL PROFESSORAT DE MÚSICA QUE APORTEU TANTES IDEES I MATERIALS ÚTILS PER LES CLASSES, COM VEUREU, HE FET ÚS DE MOLTS D'ELLS, I PER SUPOSAT, TOT EL QUE JO HE FET EN AQUEST BLOC ESTÀ DISPONIBLE PER A QUI LI PUGUI FER SERVEI, SEGUR QUE ENTRE TOTS ACONSEGUIREM QUE ELS NOSTRE ALUMNAT APRENGUI MÉS I MILLOR.

La Carme cantant

"Call me maybe"

EL PENTAGRAMA, LA CLAU DE SOL, LES NOTES I FIGURES MUSICALS

JOCS DE LECTOESCRIPTURA

BÀSIC DEL LLENGUATGE MUSICAL. Cliqueu sobre la imatge

Musilletres. S'ha d'endevinar aspectes que van sorgint a les lletres de la música.

 


Acoloreix el pentagrama i als símbols músicals: treballa la identificació dels diferents símbols musicals a partir de l'ús del color.

 


Puzzle del Pentagrama Acolorit: l'alumn@ pot fer aquest puzzle o fins i tot, amb l'ajuda del professor@ pot fer un puzzle amb el pentagrama acolorit per ell mateix amb l'eina Jigsaw Planet. El programa també dóna l'òpció d'imprimir el pentagrama en blanc perquè l'alumn@ li posi color en el paper.

 


És un símbol musical?: es tracta d'identificar què és un símbol musical i què no ho és.

 

 

 


Pentagrama interactiu: aquest pentagrama permet col·locar en el pentagrama totes aquelles notes apreses fins el moment.

 

 

Quin nota sona al final?: Es tracta de diferenciar si la direcció del so és ascendent o descendentl L'alum@ ha de clicar la nota corresponent després de l'audició. És una activitat senzilla perquè només hi ha dues opcions possibles.

La casa del sol-mi: Es tracta d'identificar dues notes el SOL i el MI. L'alum@ ha d'arrosegar les notes en el lloc corresponent del pentagrama

La casa de las notas: Es tracta d'identificar dues notes diferents (SOL-MI; SOL-DO; DO'-SOL: DO'-SI). L'alum@ ha d'arrosegar les notes en el lloc corresponent del pentagrama.

Quina nota sona (2)?: Es tracta d'identificar dues notes el SOL i el MI. L'alum@ ha d'arrosegar les notes en el lloc corresponent del pentagrama

Dibuixa la clau de solper treballar la grafia de la clau de sol. Després la podem treballar en format paper.

La casa de totes les notes musicals:  Conjunt d'activitats per treballar totes les notes musicals. Ofereix la possiblitat de treballar amb 2, 3, 4 notes o totes les notes de l'escala.  L'alum@ ha d'arrosegar les notes en el lloc corresponent del pentagrama. És un exercici de nivell força avançat.

Cosas: Activitat que permet treballar amb tres paràmetres del so: l'altura, la durada i el timbre. Utilitzant grafies alternatives l'altura es treballa amb la direccionalitat ascendent o descendent de la línia. La durada amb rodones mes grans o més petites. El timbre es diferencia amb els dibuixets que hi ha al principi de cada línia. Es aconsellable treballar primer les línes individualment i després començar a treballar polifonia clicant més de dos instruments a la vegada.

 Les notes SOL-MI: Exercici per posar el nom a les notes SOL i MI. Prèviament s'han treballat aquestes notes amb les activitats d'audició.

 Les notes LA-SOL-MIExercici per posar el nom a les notes LA, SOL i MI.

Les notes SOL-DOExercici per posar el nom a les notes SOL i DO


la semicorxera
la semicorxera